Over taal

Taal is per definitie een middel om mee te communiceren. Dat betekent:

  1. Als je je in een brief tot iemand richt om iets gedaan te krijgen, moet je zo duidelijk mogelijk onder woorden brengen wat je gedaan wilt krijgen en waarom.
  2. Als je een verslag moet schrijven van een gebeurtenis, van een vergadering bijvoorbeeld, moet je dat zo doen dat de anderen die aanwezig waren, herkennen wat er gezegd en afgesproken is.
  3. Als je, voor een opleiding of een studie bijvoorbeeld, iets moet schrijven over een bepaald onderwerp, dan moet je dat zo duidelijk mogelijk doen en rekening houden met de eisen die er aan gesteld zijn.

De belangrijkste eisen waar duidelijke taal aan moet voldoen zijn:

  1. Een correcte spelling. Vooral die van de werkwoordsvormen is belangrijk.
  2. Een heldere manier van schrijven. Dat wil zeggen: niet al te lange zinnen en geen nodeloos ingewikkelde formuleringen.

Als je rekening houdt met bovenstaande richtlijnen, gebruik je de taal inderdaad als communicatiemiddel. Uiteindelijk zul je plezier beleven aan je inspanningen om in duidelijke taal over te brengen wat je bedoelt.

Als je het eens bent met wat hier boven staat, maar je zelf (nog) niet in staat bent om een en ander in praktijk te brengen, kun je proberen om mij te vragen om je te helpen. Dat kan via het e-mailadres: jet.gilijamse@hetnet.nl