Home

Planning

BronnenLeerdoelen

Begrippen

EindtermenDocenten

Conceptentabel

Welkom bij deze lesmodule

Het thema dat we behandelen heet "Lovers and losers". In deze lessenserie ga je films zien over onderzoekers die modern wetenschappelijk verliefdheidsonderzoek doen, je krijgt daardoor een voorbeeld van hoe je goed onderzoek opzet.
Je gaat ook zelf op onderzoek uit door hersens te bekijken en door te googelen en door gedragsonderzoek te doen.
Ten slotte verdiep je je in een heel ander type gedrag: antisociaal gedrag. Het doel is dat je door te kijken naar de biologie achter dergelijke ‘alledaagse’ dingen meer en betere biologie leert, toegespitst op hormonen, hersenen en gedrag.

Rol van het boek

Als je in het boek kijkt, zie je dat daar niks over verliefdheid en antisociaal gedrag in staat. Voor een omschrijving van de belangrijkste begrippen wordt verwezen naar het boek Biologie voor Jou deel 4 (h en v), voor de animaties naar www.bioplek.org en voor plaatjes en schema's naar Binas. Daarnaast is er specifieke literatuur en zijn er films die informatie bevatten (zie bronnen).

Centrale vragen

In deze lessenserie staan een aantal vragen centraal. Je gaat zelf op zoek naar het antwoord op deze vragen.
Vraag 1: Welke biologie zit er achter verliefdheid?
Vraag 2: Hoe kun je verliefdheid wetenschappelijk onderzoeken?
Vraag 3: Hoe doe je goed onderzoek?
Vraag 4: Welke biologie zit er achter antisociaal gedrag?
Vraag 5: Hoe kun je dat gedrag voorkomen of behandelen?
Vraag 6: Welke behandeling is aanvaardbaar en waarom?

Inspiration

In deze periode zul je vaak gebruik maken van het softwarepakket Inspiration. Je kunt gebruikmaken van Inspiration op de pc's van school. Als je graag thuis werkt kun je ook een tialversion downloaden.
Download Inspiration

Conceptmap

Ongeveer 1 maal per week moet je alles wat je geleerd hebt in je conceptmap plaatsen. Deze conceptmap lever je vervolgens in.

Journalisten

In deze periode maken elke les twee via het lot gekozen leerlingen (de 'journalisten') een recensie van die les waarin ze deze drie aspecten beschrijven:

  • wat er feitelijk is gebeurd.
  • wat de schrijver in deze les heeft geleerd (en wat nog mist)
  • een beargumenteerde beoordeling van de lesinhoud / de activiteiten en de rol van de leraar.

Zo'n verslag moet binnen 48 uur per mail worden ingeleverd bij je docent.
Elke leerling is minstens één keer journalist.